Pøbel Geriljaen!

Pøbel Geriljaen!

Vi tar oppdrag for kommuner, stat, fylker, bedrifter og privatpersoner !

Vi gjennomfører alt fra gruppekurs i 6 uker til individuelle samtaler med foreldre og ungdom !

Vi tilbyr alle deltagerne i Pøbelprosjektet livstids kontakt !

Vi lærer ungdom å tro på seg selv !

Vi tror på ungdom !

Vi viser ungdommen konsekvensene av deres valg !

Vi gjør dem i stand til å velge !

Vi har arbeidsgivere over hele Norge som vil ansette pøbler !

Vi ansetter lokale pøbelarbeidere !

Vi søker samarbeid med NAV og andre !

Vi vet at ressursene ligger i ungdommene !

Vi er klar !

Vi er god nok, det er du og !

post@pobelprosjektet.no

Tlf: 51 51 09 20