Pøbelprosjektet sparer samfunnet for milliarder!

Pøbelprosjektet gir en besparelse for samfunnet på 1,9 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Det viser en fersk analyse av samfunnsnytten for prosjektet, som er gjennomført av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, for Kronprinsparets Fond. Pøbelprosjektet er ett av fire prosjekter i Kronprinsparets Fonds portefølje.

DNV GL har på oppdrag fra Kronprinsparets Fond analysert den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektene i fondets portefølje, hvorav Pøbelprosjektet er ett av fire langsiktige samarbeidsprosjekter. Målet med analysen er å belyse og dokumentere nytte- og kostnadseffekter av prosjektene, både på individuelt plan og på samfunnsøkonomisk plan.

For å lese hele analyser, klikk på lenken.

Samfunnsøkonomisk analyse mai 2014