H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltar på Pøbelseminar

 

Neste uke arrangerer vi vårt årlige Pøbelseminar – denne gang også me3d Norges første  messe for sosiale entreprenører. Både H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Mette-Marit deltar på arrangementet, og Kronprinsen skal lede et panel med ungdom fra alle prosjektene i Kronprinsparets Fond. Pøbelprosjektet er ett av disse.

Målet med konferansen er å inspirere, engasjere og informere, og flere enn 20 sosiale entreprenører har meldt seg på til messen. Seminaret har flere kjente navn på foredragslisten.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge, som av ulike årsaker står utenfor det etablerte skolesystemet og arbeidslivet, ut i jobb eller videre utdanning. Kronprinsparets Fond støtter til en hver tid fire prosjekter, hvor Pøbelprosjektet er ett av disse.

Kronprinsen styrer ungdomspanel

Kronprinsparet er til stede under dag to av Pøbelkonferansen 2015, altså tirsdag 3.mars. Kronprinsen skal lede en samtale med ungdom fra alle prosjektene i Fondet. Hvordan opplever de å være unge i dag, hvordan er det å vokse opp i Norge? Hvilke mål og drømmer har de?

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kommer også, sammen med foredragsholdere som Johan H. Andresen, Katinka Greve Leiner, Tore Christiansen, Kjartan Eide – og ikke minst Per Fugelli.