Adecco og Pøbelprosjektet sammen om NAV-anbud

Vi er stolte av å kunne bruke vår kompetanse til å hjelpe pøbler inn på arbeidsmarkedet, sier Adecco-konsernsjefen.

Tall fra SSB viser at 95 000 personer er arbeidsledige i Norge. Nå har Adecco og Pøbelprosjektet inngått en strategisk allianse for å sammen hjelpe dem som står utenfor. Første steg er samarbeid om NAV-anbud på tiltak rettet mot denne gruppen.

– Arbeidsministeren vil ha inn flere gode krefter for å hjelpe folk ut i arbeid. Vi er klare til å bidra, sier Adecco-konsernsjef Anders Øwre-Johnsen.

Eddi Eidsvåg, gründer av Pøbelprosjektet, beskriver samarbeidet som utelukkende positivt.

– Det viktigste er å finne og utvikle talentene. Vi har nettverk blant ungdom, mens Adecco har nettverk i arbeidsmarkedet. Sammen kan vi få flere pøbler ut i jobb, sier Eidsvåg.

– En av landets største utfordringer

Adecco-konsernsjefen er sterkt engasjert i samarbeidet.

– Unge som står utenfor både arbeidsliv og utdanning er en av de største utfordringene vi har i Norge, sier Øwre-Johnsen.

Pøbelprosjektet ble startet i 1997. I dag er den ideelle bedriften i FERD-porteføljen for sosiale entreprenører, og samarbeider med Kronprinsparets Fond. Eidsvåg er medlem av Ashoka, verdens største nettverk for sosiale entreprenører. Han ser på NAV-anbudet som et naturlig steg videre.

– Dette er det største anbudet NAV har lagt ut. For Pøbelprosjektet stemmer det godt å bidra her. Vi skal bli landsdekkende i 2016 og internasjonale på sikt, sier Eidsvåg.

Øwre-Johnsen ser frem til å levere anbud sammen med Pøbelprosjektet.

– Nå gleder vi oss til å hjelpe pøblene og til å utvikle den strategiske alliansen vi nå har innledet, sier han.