Tall fra 2015

Fra januar tom. juli 2015 har Pøbelprosjektet hatt 412 ungdommer i sine programmer. Pøbelprosjektet jobber med langsiktig oppfølging av ungdommene, og av de 412 som har deltatt i programmet så langt i 2015, er 116 videreført fra 2014. Tallene så langt for 2015 viser at nær halvparten av de ungdommene som har deltatt i Pøbelprogrammet gjennom året er i fast jobb, og ca. 10 prosent er i skole/lære. Sistnevnte tall forventes å øke når skolene nå begynner igjen.

– Vi har grunn til å være svært fornøyde med resultatet så langt i år, men vi har en vei å gå i forhold til vårt mål som er 52 % i jobb og 25 % i skole/lære. Vi leverer 46,2 % i jobb som er en økning på 1,7 % fra 2014-tallene. Dette er bra og tallene peker den rette veien når vi samtidig vet at vi har 23,7 % i kurs. Vi leverer «bare» 10.7% i skole/lære mot 18,4% i 2014. Dette er for så vidt naturlig da skolene begynner i høst og vi forventer at resultatet kommer opp mot 20 % i løpet av året. Ellers registrer vi at det er en nedgang i antallet som har sluttet fra 16,3% i 2014 til 12,3% hittil i år. Det er veldig bra! Jeg er svært fornøyd totalt sett med utviklingen. Vi har hele 87,7 % «på vei til jobb», og kan med hånden på hjertet si at vi gjør en god jobb, sier gründer og pøbelideolog Eddi Eidsvåg.

Tall for 2015

412 inn i Pøbelprosjektet, hvorav 116 er videreført fra 2014
96 videreføres høsten 2015 (23,3 %)
316 sluttført så langt i 2015

Av de 316 sluttførte i 2015:

146 i fast jobb (46,2 %)
39 sluttet (12,3 %)
34 i skole eller lære (10,8 %)
75 på kurs eller hospitering (23,7 %)
22 på andre tiltak/ behandling (7 %)

Totalt i Pøbelprosjektet fra 2007 til og med 31.07.2015:

2.193 inn i Pøbelprosjektet, hvorav
202 sluttet (9,2 %)
1.991 i oppfølging (90,8 %)

Av de 1.991 i oppfølging:

987 i fast jobb (49,6 %)
398 i skole eller lære (20 %)
582 på kurs eller i hospitering (29,2 %)
24 på andre tiltak/ behandling (1,2 %)

For ytterligere informasjon eller ønske om intervju:

Eddi Eidsvåg, tlf. 91591697, eddi@pobelprosjektet.no

 

Kilde; Mynewsdesk – Kronpronsparets Fond