«Folk spiller bort natta»

Torsdag holdt Eddi Eidsvåg, som siden 1997 har drevet det såkalte Pøbelprosjektet, foredrag på Reko. Brukere av Reko og NAV, ansatte i NAV og andre samarbeidspartnere var invitert til “Åpent arrangement for pøbler”, som de kalte det. Og Eddi Eidsvåg var rett på sak:

– I Pøbelprosjektet har vi tre regler: Har du lyst til å slutte – bare slutt. Er du borte uten gyldig fravær, er du for syk til å være hos oss. Da er det bare å slutte – og stille seg i kø for å komme med oss igjen. Er du rusa, ser jeg at du er det. Da kan vi ble enige om å levere prøver, sier Eddi, som ikke syr puter under armene på ungdommer som er med i hans pøbelprosjekt.

Han sier det å hente noen hjemme, for at de skal komme seg på jobb, er helt uaktuelt.
– Hallo, vi driver ikke ambulanse. Vi henter ingen! Vi driver heller ikke med leke-jobber. Still opp, være presis. Men for å klare det må man ha lyst til å gjøre noe med livet sitt, sier Eddi, som hevder mye av problemet for mange er at de sitter oppe halve natta og spiller dataspill.

– Ungdommer – og voksne sier de har problemer med å komme seg opp om morgenen. Det er ikke vanskelig å stå opp om morgenen. Det er vanskelig å legge seg tidlig, sier Eddi Eidsvåg, som er opptatt av at vi er gode nok.
– Først når vi forstår at vi er gode nok, kan vi lære mer, sier han, som heller ikke bekymrer seg. Hevder han.
– Bekymring er bortkasta tid.

Foredraget hans som heter “Eg er god nok”, skapte både ettertanke og latter, og var absolutt verdt å ha med seg.

AS Reko driver ikke med kopiering og salg av kontorrekvisita, som mange forbinder med dem. AS Reko er et kompetansesenter for mennesker på veg til arbeidslivet, tilbake i jobb eller tilbake i hverdagen. Selskapet eier og driver Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy og attføringsavdelinger i Steinkjer og Namsos. Det er 13 ansatte ved de to attføringsavdelingene, som til enhver tid har 100 brukere på vei ut i arbeid. Reko samarbeider med 380 bedrifter.

Artikkel fra Steinskjer Avisa finnes her.