«Det nytter, det har økonomisk effekt, bruk oss!»

Tall 2015

 Total                 980 inn i 2015

                            528 videre inn i 2016

                            335 av disse er Oppfølging sammen med Naviga (Adecco)

                            Disse er ikke regnet inn i Pøbelprosjektets resultat

                            under.

                            452 deltakere sluttført i 2015 

                             73 sluttet                                                 = 16,15 %

                            264 i fast jobb                                        = 58,40 %

                            63 i skole eller lære                             = 13,94 %

                            39 på kurs eller hospitering             = 8,63%

                            13 annet tiltak / behandling             = 2,88%

 

Totalt i Pøbelprosjektet siden 2007 til og med 31.12. 2015

                           2877 innsøkt                                                              Av de 2641 i oppfølging er:

                236 sluttet  =  8,20%                                               22 annet tiltak/behandling = 0,84 %

   2641 i oppfølging = 91,80 %                                                                      1305 i fast jobb = 49,41 %

                                                                                                                      427 i skole eller lære = 16,17 %

                                                                                             887 videreført eller i hospitering = 33,58 %    

                                  

Pøbelprosjektet er i dag representert i: Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Vi har i 2015 inngått et samarbeid med Naviga (Adecco) om leveranse på oppfølging i Møre & Romsdal og på Lillestrøm.

Videre har vi et tett samarbeid med Ferd SE, Kronprinsparets Fond, Schage Eiendom, Bunde gruppen, SFF Group, Ashoka, Accenture og Rema1000.

Pøbelprosjektet har som mål å være landsdekkende innen 2017.

2016 har startet veldig bra for Pøbelprosjektet og vi reiser til USA – finansiert av den amerikanske ambassade – for å presentere vårt arbeid i Washington og Detroit.

Vi er også invitert til Nordisk Ministerråd i mars 2016.

 

Totalt har 72,34 % av de som er avsluttet i Pøbelprosjektet fått jobb eller skoleplass i 2015. Totalt er det 327 ungdommer! 

Totalt siden 2007 er det 2.641 ungdommer som er tilknyttet Pøbelprosjektet. Av disse har 1.732 fått seg fast jobb eller skole. Totalt 65,58 %

Samfunnsøkonomisk sett har Vista Analyse og DNV regnt ut at samfunnet sparer 10,7 millioner kroner for hver ungdom vi får ut i jobb eller skole. Med 1732 blir dette et enormt beløp og et godt regnskap for samfunnet! 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og alle pøblene! «Du er go nok!»

 

 

Stavanger 24.02.16

Eddi Eidsvåg

Tlf 91591697

eddi@pobelprosjektet.no