Pressemelding

Pøbelprosjektet går sammen med Aleris

Oslo, 2. desember 2016: Aleris Omsorg Norge og Pøbelprosjektet går sammen for å styrke tilbudete til mennesker som av forskjellige årsaker står utenfor arbeidslivet.

– Å gå sammen med Aleris gir Pøbelprosjektet mulighet til å løfte prosjekter og rulle ut ideer på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Nå kan vi ta det sosiale entreprenørskapet et steg videre og skape rom for fler pøbler over hele landet. Dette er en god dag for samfunnet og ikke minst for alle pøbler der ute, sier grunder og Pøbelideolog Eddi Eidsvåg.

Pøbelprosjektet sammenfaller godt med Aleris’ landsdekkende virksomhet og lange erfaring med å skaffe arbeidstrening og aktivitetstilbud til ungdom i barnevernet, og til voksne innenfor psykisk omsorg. Aleris har også erfaring med tilbud til ungdom og voksne med rusproblemer. Samfunnet sparer nesten 11 millioner kroner for hver ungdom Pøbelprosjektet får ut i jobb eller skole.

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Om vi ikke samler krafter nå, vil vi ikkek lare å løse disse utfordringene i fremtiden. Vi ser frem til å gå sammen med Pøbelprosjektet om disse spørsmålene og med vår felles kompetense skape flere og enda bedre tilbud til de som trenger det, sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy.

Et samarbeidsområde Aleris og Pøbelprosjektet ønsker å se nærmere på er et bedre skole – og opplæringstilbud for barn i barnevernet. Færre barn i barnevernet gjennomfører videregående skole, og de har lavare karakterer i grunnskolen enn barn som ikke er i barnevernet. En annen gruppe som i dag ikka har mange muligheter, er unge dropouts mellom 16-18 år som faller utenfor både skole og jobb. Et stadig mer stabilisert arbeidsmarked og høyere krav til kompetanse sperrer veien inn i arbeidslivet for mange.

Dette er et viktig arbeid som handler om tiltak for å bedre muligheten folk har for å skaffe og styrke den teoretiske, praktiske og sosiale kompetansen som trengs for å få seg jobb, og beholde den. I tillegg er det en forebyggende side ved at man kan iverksette tiltak før folk faller ut av arbeidslivet. Å investere i sosialt entreprenørskap lønner seg for alle parter, sier Sandøy.

Eidsvåg og Sandøy mener likhetene mellom Aleris og Pøbelprosjektet utgjør et godt utgangspunkt for samarbeid. Både barnevernsvirksomheten (Ungplan) i Aleris og Pøbelprosjektet har oppstått som små organisasjoner, som grundere har skapt basert på en idè som har vokst.

Aleris og Pøbelprosjektet har sammenfallende verdier, visjoner og tanke bak arbeidet vi gjør. Begge virksomheter består av ildsjeler som brenner for å få ungdom på rett kjøl, og voksen inn i en god og meningsfull hverdag. Jeg ser frem til å kunne viderutvikle og la Pøbelprosjektet vokse sammen med kompetante krefter og resurser i Aleris, sier Eidvsåg.

Aleris Ungplan & BOI AS kjøper aksjene i Pøbelprosjektet AS med virkning fra 2.desember 2016. Inntil videre fortsetter Pøbelprosjektet AS og Aleris Ungplan BOI AS som to separate juridiske enheter. Kjøpet vil ikke påvirke eksisterende kontrakter eller avtaleforhold.

 

For mer informasjon, kontakt:

Erik R Sandøy, Adm. dir. Aleris Omsorg Norge

Mobil: +47 975 99 250 E-post: erik.sandoy@aleris.no

Eddi Eidsvåg, Grunder/Pøbelideolog

Mobil: 91 59 16 97 E-post: eddi@pobelprosjektet.no

 

Om Pøbelprosjektet

Eddi Eidsvåg startet Pøbelprosjektet i 1997 i Eddis Bakeri. I 2007 stiftet han sammen med Arne Husjord, Aleksander Lindbo og Signe Bente Elgan Pøbelprosjektet AS. I dag eies aksjene av Eddi Eidsvåg alene.

Mellom 2007 og 2015 har over 2193 pøbler vært gjennom Pøbelprosjektets prosjekter. Av disse har bare 202 sluttet. 1991, eller over 90 %, er enten i fast jobb (49,6 %), i skole eller lære, (20 %), i kurs eller hospitering (29,2 %) eller i andre tiltak eller behandling (1,2 %).  Pøbelprosjektet er i dag representert i Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Om Aleris Omsorg Norge   

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS og Aleris Omsorg AS. Virksomheten er landsdekkende og består av barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgstjenester. Virksomheten har over 3000 medarbeidere. Mange ungdom i Barnevernet og voksne i Psykisk omsorg i Aleris har ulike typer tilrettelagt arbeid og aktiviteter, opplæring, dagtilbud og praksis. Aleris har både egne tilbud og samarbeider også med eksterne bedrifter om praksisplasser, og har tilknyttet flere aktivitetssentre og -gårder. Tilbudene skjer i tett samarbeid med lokalmiljøene.

Aleris har også studenter i praksis, og gjennomfører norskopplæringskurs kombinert med jobb på våre sykehjem. Som del av et langsiktig samarbeid med Røde Kors har Aleris også over flere år tatt i mot praktikanter gjennom Praktikantprogrammet i Stella Røde Kors kvinnesenter. Hensikten med Stella er å bedre inkludering av minoritetskvinner gjennom å gi nettverk, kompetanse, nye perspektiver og å gi drahjelp inn i arbeidslivet for personer som ikke stiller fremst i jobbsøkerkøen. Aleris var også en av de første bedriftene som tegnet en nasjonal Ringer i vannet-avtale; en rekrutteringsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber