Pressemelding – Resultater 2016

Pressemelding: Pøbelprosjektet hjalp over 400 deltakere over i jobb, skole eller lære i 2016

24. mars 2017: I 2016 har Pøbelprosjektet hjulpet 444 deltakere ut av ledighet og inn i arbeid, skole eller lære som et skritt nærmere arbeidsdeltakelse. Dermed er hele 8 av 10 deltakere som fullførte Pøbelprosjektets kurs i 2016 ute av lediggang.

– Dette er flotte tall som viser at Pøbelprosjektet virker. Deltakerne selv beviser at det lønner seg å ha troen på dem. Tenk hvor mye samfunnet og ikke minst deltakerne selv vinner på dette! sier gründer og Pøbelideolog Eddi Eidsvåg.

Vista Analyse beregnet i 2013 at verdien av å flytte en ungdom fra et livsløp uten arbeid og over i et livsløp med arbeid, er rundt 11 millioner kroner. Også et livsløp der en person går litt inn og ut av arbeidslivet gir betydelig verdi sammenliknet med å stå uten arbeid.

– Vi ønsker å rette en stor takk til alle bedriftene vi samarbeider med og som tar imot våre deltakere. Vi forbereder, støtter og følger opp deltakerne, men det er bedriftene som sørger for at deltakerne faktisk får en jobb eller læreplass, sier daglig leder i Pøbelprosjektet Reidar Holst Christensen.

Han oppfordrer flere bedrifter til å åpne sin virksomhet for personer som står utenfor arbeidslivet og håper på å hjelpe enda flere i 2017.

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Aleris ser frem til å jobbe videre sammen med Pøbelprosjektet om disse spørsmålene og med vår felles kompetanse skape flere og enda bedre tilbud til dem som trenger det.

Aleris hjemmeside

For mer informasjon, kontakt:

Eddi Eidsvåg

Gründer/Pøbelideolog

Mobil: 91591697

E-post: eddi@pobelprosjektet.no

 

Reidar Holst Christensen

Daglig leder Pøbelprosjektet

Direktør kvalitet og utvikling i Aleris Omsorg Norge

E-post: reidar.holst.christensen@aleris.no

Telefon: 924 64 301