Pøbelprosjektet dannet teatergruppe for flyktninger

I regi av Pøbelprosjektet har flyktninger fra Syria satt opp teaterstykket «Mens vi venter på Godot». Skuespillerne i teatergruppen er flyktninger som har deltatt på vårt kurs om ny kulturforståelse, selvpresentasjon og integrering. Etter kurset startet vi opp en teatergruppe, som etter en intens øvingsperiode og noen skjær i sjøen underveis, spilte teaterstykket «Mens vi venter på Godot» for fulle hus på Tou Scene og Spor 5 i Stavanger.

Følelsen av å vente, og mangelen på mening var bakgrunnen for valg av teaterstykke for vår teatergruppe. Å søke oppholdstillatelse i Norge oppleves for mange flyktninger som å bosette seg i et venterom. De venter på intervju med UDI, og de venter på svar på søknad om oppholdstillatelse. Så venter de på bosettingsplass, og på å få plass på et introduksjonsprogram. Ofte går ventetiden over flere år. Før de er blitt ferdige med dette løpet er det ikke lagt opp til at man skal få seg ordinær jobb. De skal vente, ikke jobbe. Pøbelprosjektet ønsket derfor å tilby noe meningsfullt, og laget en teatergruppe for noen av deltakerne fra kurset hos oss.

Oppsetningen fikk mye oppmerksomhet i mediene da rettighetshaverne til stykket kort tid før premieren nektet teatergruppen å spille, fordi en kvinne skulle ha en av rollene. Kort tid før premieren snudde imidlertid rettighetshaverne på grunn av de spesielle omstendighetene, og ga oss en «one time only»-tillatelse til å sette opp stykket med en kvinne i hovedrollen – en stor annerkjennelse av vårt prosjekt!

«Mens vi venter på Godot» er skrevet av Samuel Beckett (1906-1989). Stykket har for ettertiden blitt regnet som det absurde teatrets gjennombrudd. Teaterformen kjennetegnes ofte av svart humor, og viser hvordan tilværelsen kan oppleves som absurd og mangle mening.