Pøbelprosjektets arbeid i 2016 sparer samfunnet for 3,1 milliarder kroner!

En ny rapport fra DNV GL anslår at de 776 personene som i 2016 deltok i Pøbelprosjektet på oppdrag fra NAV, sparer samfunnet for hele 3,1 milliarder kroner. Pøbelprosjektet gir også en rekke andre positive samfunnseffekter.

– Rapporten viser at jobben vi gjør har fantastisk god effekt. Suksessen skyldes godt samarbeid mellom NAV, Pøbelprosjektet, våre deltakere og bedriftene som tar imot dem, sier daglig leder i Pøbelprosjektet Reidar Holst Christensen.

Effektanalysen er utarbeidet for Kronprinsparets Fond, der Pøbelprosjektet er et alumniprosjekt. Rapporten trekker frem at Pøbelprosjektet også har positiv verdi for samfunnet gjennom mer stabile familieforhold, opplevelsen av et tryggere nabolag og nærmiljø, reduserte helseutgifter og økt samfunnsengasjement. Holst Christensen gir samarbeidsmodellen Pøbelprosjektet benytter, mye av æren for det gode skussmålet:

– NAV gjør en kjempejobb i å henvise de personene som passer Pøbelprosjektets opplegg til oss. Bedriftene vi samarbeider med viser stor vilje til å ta det samfunnsansvaret det er å ta sjansen på å ansette ungdommer som «vil noe mer». Deltakerne selv viser mot og stor innsatsvilje slik at de kommer seg inn i arbeidslivet og får en positiv endring i eget liv, sier Holst Christensen.

Løsning som flere bør få mulighet til

Det er tverrpolitisk enighet om at utenforskap og arbeidsledighet hos unge er en av våre største samfunnsutfordringer. Pøbelideolog og gründer Eddi Eidsvåg mener DNV GLs rapport viser at modellen Pøbelprosjektet benytter fungerer svært godt, og er en løsning på disse utfordringene flere burde få mulighet til å benytte av seg.

– Alle etterspør tiltak som virker, og her har vi sammen fått til et tiltak som virker godt. Tenk hvor mye mer vi kunne spart og hvor mange flere av de som står utenfor arbeidslivet vi kunne hjulpet med denne modellen når vi vet den virker så bra! Sier Eidsvåg.

Han håper rapporten nå ikke legges i en skuff, men skaper interesse for hvorfor Pøbelprosjektet virker, og hvordan man jobber for å lykkes.

Om Samfunnsøkonomisk analyse Pøbelprosjektet utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2017

DNV GL har som hovedsamarbeidspartner for Kronprinsparets Fond analysert den samfunnsøkonomiske effekten prosjektene i Fondets portefølje i perioden 2015-2017, hvorav Pøbelprosjektet er ett av alumniprosjektene. DNV GLs analyse viser at samfunnet sparer totalt 3,3 milliarder kroner gjennom fire ungdomsprosjekter med 1151 deltakere. Pøbelprosjektets besparelser utgjør 3,078 milliarder kroner. Rapporten påpeker at Pøbelprosjektets evne til å finne praksisplass til så mange er unikt for tiltak av denne typen. Rapporten anslår at forskjellen mellom et helt liv i arbeid og et helt liv utenfor arbeidslivet utgjør 12,6 millioner kroner per ungdom.

Les hele rapporten her: http://www.mynewsdesk.com/no/kronprinsparets-fond/documents/dnv-gl-rapport-samfunnsoekonomisk-analyse-av-prosjektene-i-kronprinsparets-fond-v-1-dot-1-67833

 

Nøkkeltall Pøbelprosjektet 1.1.2016 til 31.12.2016

  • Pøbelprosjektet hadde totalt 776 deltagere i 2016. Bare 91 deltagere, 12 %, sluttet, og 146 deltagere, 19 %, ble med videre inn i 2017.
  • Av disse 776 deltagerne ble 539, eller 69 %, sluttført. Det betyr at de er kommet i jobb, i skole eller lære, kurs eller hospitering eller annet tiltak/behandling.
  • Hele 82 % av de sluttførte (totalt 444 deltakere) gikk over i jobb (348) eller i skole/lære (96). Jobb eller skole/lære er Pøbelprosjektets mål.