Pressemelding – Resultater 2016

Pressemelding: Pøbelprosjektet hjalp over 400 deltakere over i jobb, skole eller lære i 2016

24. mars 2017: I 2016 har Pøbelprosjektet hjulpet 444 deltakere ut av ledighet og inn i arbeid, skole eller lære som et skritt nærmere arbeidsdeltakelse. Dermed er hele 8 av 10 deltakere som fullførte Pøbelprosjektets kurs i 2016 ute av lediggang.

Les mer

Pressemelding

Pøbelprosjektet går sammen med Aleris

Oslo, 2. desember 2016: Aleris Omsorg Norge og Pøbelprosjektet går sammen for å styrke tilbudete til mennesker som av forskjellige årsaker står utenfor arbeidslivet.

– Å gå sammen med Aleris gir Pøbelprosjektet mulighet til å løfte prosjekter og rulle ut ideer på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Nå kan vi ta det sosiale entreprenørskapet et steg videre og skape rom for fler pøbler over hele landet. Dette er en god dag for samfunnet og ikke minst for alle pøbler der ute, sier grunder og Pøbelideolog Eddi Eidsvåg.

Pøbelprosjektet sammenfaller godt med Aleris’ landsdekkende virksomhet og lange erfaring med å skaffe arbeidstrening og aktivitetstilbud til ungdom i barnevernet, og til voksne innenfor psykisk omsorg. Aleris har også erfaring med tilbud til ungdom og voksne med rusproblemer. Samfunnet sparer nesten 11 millioner kroner for hver ungdom Pøbelprosjektet får ut i jobb eller skole.

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Om vi ikke samler krafter nå, vil vi ikkek lare å løse disse utfordringene i fremtiden. Vi ser frem til å gå sammen med Pøbelprosjektet om disse spørsmålene og med vår felles kompetense skape flere og enda bedre tilbud til de som trenger det, sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy.

Et samarbeidsområde Aleris og Pøbelprosjektet ønsker å se nærmere på er et bedre skole – og opplæringstilbud for barn i barnevernet. Færre barn i barnevernet gjennomfører videregående skole, og de har lavare karakterer i grunnskolen enn barn som ikke er i barnevernet. En annen gruppe som i dag ikka har mange muligheter, er unge dropouts mellom 16-18 år som faller utenfor både skole og jobb. Et stadig mer stabilisert arbeidsmarked og høyere krav til kompetanse sperrer veien inn i arbeidslivet for mange.

Dette er et viktig arbeid som handler om tiltak for å bedre muligheten folk har for å skaffe og styrke den teoretiske, praktiske og sosiale kompetansen som trengs for å få seg jobb, og beholde den. I tillegg er det en forebyggende side ved at man kan iverksette tiltak før folk faller ut av arbeidslivet. Å investere i sosialt entreprenørskap lønner seg for alle parter, sier Sandøy.

Eidsvåg og Sandøy mener likhetene mellom Aleris og Pøbelprosjektet utgjør et godt utgangspunkt for samarbeid. Både barnevernsvirksomheten (Ungplan) i Aleris og Pøbelprosjektet har oppstått som små organisasjoner, som grundere har skapt basert på en idè som har vokst.

Aleris og Pøbelprosjektet har sammenfallende verdier, visjoner og tanke bak arbeidet vi gjør. Begge virksomheter består av ildsjeler som brenner for å få ungdom på rett kjøl, og voksen inn i en god og meningsfull hverdag. Jeg ser frem til å kunne viderutvikle og la Pøbelprosjektet vokse sammen med kompetante krefter og resurser i Aleris, sier Eidvsåg.

Aleris Ungplan & BOI AS kjøper aksjene i Pøbelprosjektet AS med virkning fra 2.desember 2016. Inntil videre fortsetter Pøbelprosjektet AS og Aleris Ungplan BOI AS som to separate juridiske enheter. Kjøpet vil ikke påvirke eksisterende kontrakter eller avtaleforhold.

 

For mer informasjon, kontakt:

Erik R Sandøy, Adm. dir. Aleris Omsorg Norge

Mobil: +47 975 99 250 E-post: erik.sandoy@aleris.no

Eddi Eidsvåg, Grunder/Pøbelideolog

Mobil: 91 59 16 97 E-post: eddi@pobelprosjektet.no

 

Om Pøbelprosjektet

Eddi Eidsvåg startet Pøbelprosjektet i 1997 i Eddis Bakeri. I 2007 stiftet han sammen med Arne Husjord, Aleksander Lindbo og Signe Bente Elgan Pøbelprosjektet AS. I dag eies aksjene av Eddi Eidsvåg alene.

Mellom 2007 og 2015 har over 2193 pøbler vært gjennom Pøbelprosjektets prosjekter. Av disse har bare 202 sluttet. 1991, eller over 90 %, er enten i fast jobb (49,6 %), i skole eller lære, (20 %), i kurs eller hospitering (29,2 %) eller i andre tiltak eller behandling (1,2 %).  Pøbelprosjektet er i dag representert i Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Om Aleris Omsorg Norge   

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS og Aleris Omsorg AS. Virksomheten er landsdekkende og består av barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgstjenester. Virksomheten har over 3000 medarbeidere. Mange ungdom i Barnevernet og voksne i Psykisk omsorg i Aleris har ulike typer tilrettelagt arbeid og aktiviteter, opplæring, dagtilbud og praksis. Aleris har både egne tilbud og samarbeider også med eksterne bedrifter om praksisplasser, og har tilknyttet flere aktivitetssentre og -gårder. Tilbudene skjer i tett samarbeid med lokalmiljøene.

Aleris har også studenter i praksis, og gjennomfører norskopplæringskurs kombinert med jobb på våre sykehjem. Som del av et langsiktig samarbeid med Røde Kors har Aleris også over flere år tatt i mot praktikanter gjennom Praktikantprogrammet i Stella Røde Kors kvinnesenter. Hensikten med Stella er å bedre inkludering av minoritetskvinner gjennom å gi nettverk, kompetanse, nye perspektiver og å gi drahjelp inn i arbeidslivet for personer som ikke stiller fremst i jobbsøkerkøen. Aleris var også en av de første bedriftene som tegnet en nasjonal Ringer i vannet-avtale; en rekrutteringsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber

 

 

Takk for oss på Norway Cup 2016!

Årets største fotballarrangement for barn og unge er over for i år – og vi i Pøbelprosjektet var så heldige å få være med på Norway Cup-eventyret sammen med vår gode samarbeidspartner REMA1000, som har bidratt til at mange ungdommer har forlatt «utenforskapet» til fordel for en arbeidshverdag innenfor dagligvarehandelen.

 

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/08/Takk for Norway Cup

Les mer

TAKK! – Mote Med Mening 2016

Mote Med Mening er en stiftelse som gjennom en årrekke har samlet inn penger til veldedige formål gjennom et årlig motearrangement. Årets formål var oss – Pøbelprosjektet – som jobber med å motivere/hjelpe ungdom inn i arbeidsliv og utdannelse.

I Gamle Logen var det 5/2  trender fra hår- og moteverden i tillegg til topp underholdning under ledelse av Terje Schrøder fra Great Garlic Girls. Billettinntektene denne kvelden gikk uavkortet til Pøbelprosjektet, og vi er utrolig takknemlige for årets  Mote Med Mening-sum pålydende kr 185 000,-. Tusen takk for den økonomiske støtten og det fantastiske samarbeidet både før og under den spektakulære fredagskvelden i det ærverdige lokalet!

Vi er glade for og stolte av å ha vært en del av dette, samt takknemlige for å ha kommet i kontakt med enda flere næringslivsrepresentanter «som vil noe mer». Pøbelprosjektet er helt avhengig av velvillige samarbeidspartnere, og vi takker hver og en av dere som bidrar med en eller annen form for støtte, inkludering, opplæring eller arbeidserfaring for våre ungdommer på vei til jobb/utdanning. Takk også til alle som kjøpte billett til Mote Med Mening 2016!

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/motemedmening

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/MMM2

Pøbel i USA

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/USA2

Pøbelprosjektet har nylig vært den amerikanske ambassadens gjest i USA, nærmere bestemt  i Washington D.C. og Detroit. Det ble lagt til rette for kulturutveksling med fokus på utfordringer ungdom står overfor. Våre to representanter, Eddi Eidsvåg og Lene Walle, fikk møte organisasjoner, skoler og sosiale entreprenører som jobber med ungdom og utenforskap. Les Meridian International Centers oppsummering her: http://www.meridian.org/project/the-people-project-a-program-for-the-u-s-embassy-in-norway/

Takk for at vi fikk inspirere/bli inspirert!

 

Pøbelprosjektet besøker USA.

Pøbelideolog/-gründer Eddi Eidsvåg og regionleder Lene Walle har spennende dager i USA, nå i Washington D.C. – snart i Detroit. Den amerikanske ambassaden i Norge har nemlig invitert Pøbelprosjektet dit. Der møter de mange spennende aktører innen sosialt entreprenørskap, og de får se hvordan staten jobber med forebygging og dropouts. Bildet øverst til venstre er fra lunsjen med professor Steven Billet fra George Washington University og Tania Jazynka fra Meridian International Center.

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/USA3

«Det nytter, det har økonomisk effekt, bruk oss!»

Tall 2015

 Total                 980 inn i 2015

                            528 videre inn i 2016

                            335 av disse er Oppfølging sammen med Naviga (Adecco)

                            Disse er ikke regnet inn i Pøbelprosjektets resultat

                            under.

                            452 deltakere sluttført i 2015 

                             73 sluttet                                                 = 16,15 %

                            264 i fast jobb                                        = 58,40 %

                            63 i skole eller lære                             = 13,94 %

                            39 på kurs eller hospitering             = 8,63%

                            13 annet tiltak / behandling             = 2,88%

 

Totalt i Pøbelprosjektet siden 2007 til og med 31.12. 2015

                           2877 innsøkt                                                              Av de 2641 i oppfølging er:

                236 sluttet  =  8,20%                                               22 annet tiltak/behandling = 0,84 %

   2641 i oppfølging = 91,80 %                                                                      1305 i fast jobb = 49,41 %

                                                                                                                      427 i skole eller lære = 16,17 %

                                                                                             887 videreført eller i hospitering = 33,58 %    

                                  

Pøbelprosjektet er i dag representert i: Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Vi har i 2015 inngått et samarbeid med Naviga (Adecco) om leveranse på oppfølging i Møre & Romsdal og på Lillestrøm.

Videre har vi et tett samarbeid med Ferd SE, Kronprinsparets Fond, Schage Eiendom, Bunde gruppen, SFF Group, Ashoka, Accenture og Rema1000.

Pøbelprosjektet har som mål å være landsdekkende innen 2017.

2016 har startet veldig bra for Pøbelprosjektet og vi reiser til USA – finansiert av den amerikanske ambassade – for å presentere vårt arbeid i Washington og Detroit.

Vi er også invitert til Nordisk Ministerråd i mars 2016.

 

Totalt har 72,34 % av de som er avsluttet i Pøbelprosjektet fått jobb eller skoleplass i 2015. Totalt er det 327 ungdommer! 

Totalt siden 2007 er det 2.641 ungdommer som er tilknyttet Pøbelprosjektet. Av disse har 1.732 fått seg fast jobb eller skole. Totalt 65,58 %

Samfunnsøkonomisk sett har Vista Analyse og DNV regnt ut at samfunnet sparer 10,7 millioner kroner for hver ungdom vi får ut i jobb eller skole. Med 1732 blir dette et enormt beløp og et godt regnskap for samfunnet! 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og alle pøblene! «Du er go nok!»

 

 

Stavanger 24.02.16

Eddi Eidsvåg

Tlf 91591697

eddi@pobelprosjektet.no