Pøbel Drift

 

I Pøbelprosjektet har vi flott, arbeidsvillig ungdom, som bare trenger et vennlig spark der bak, eller rett og slett veiledning til å ta valg…

I Pøbel Drift får de muligheten til å prøve seg på ulike prosjekter. Her får de vanlig lønn, oppfølging fra arbeidsledere, kollegialt samhold, og mestringsfølelse.

Vi ønsker oss flere oppdrag, så enda flere kan få jobbe hos oss.

Har du, din bestemor, din gamle nabo eller ditt firma noe som trengs å få gjort? Eller utbedret? Kanskje trenger dere en ekstra hjelpende hånd i hverdagen?

Vi tar på oss alle typer oppdrag som ikke krever fagbrev – alt fra å skifte lyspærer, til å rive ned vegger eller betong!

Kontakt Mads i Pøbelprosjektets avdeling i Sandvika

Mads.fosdal@stendi.no, eller ring på 45 44 71 60 for å avtale!

Del gjerne vårt glade budskapJ

Aleris Kompetanse AS skifter navn til Stendi Kompetanse AS

Til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Vi vil med dette orientere om at Ambea nå  formelt har overtatt som eier av Aleris Omsorg Norge, som skifter navn til Stendi. 

Konkurransetilsynet i alle tre land har godkjent Ambeas kjøp av Aleris’ omsorgsvirksomhet i Skandinavia, og Ambea har nå formelt overtatt som eier av Aleris Omsorg Norge.

Eierskiftet vil ikke medføre endringer i driften i Aleris Omsorg Norges selskaper utover at selskapene og en del av virksomhetene bytter navn. Ambeas oppkjøp av Aleris betyr at vi vil få en bredere og bedre kompetanseplattform og at vi kan fortsette å drive og  utvikle våre  tjenester innen omsorg, sysselsetting og inkludering.

Aleris Omsorg Norge skiftet 22. januar navn til Stendi.

  • Aleris Kompetanse AS (Pøbelprosjektet) skifter navn til Stendi Kompetanse AS. Pøbelprosjektet vil opprettholde sin drift og profil.

 

Om Stendi

Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Vi skal være kvalitetsledende i alt vi gjør og vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske om gangen.

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, som er Sveriges, Norges og Danmarks markedsledende private omsorgsselskap.

Reidar Holst Christensen fortsetter som leder for Stendi Kompetanse.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Reidar på tlf 92 46 43 01 –  reidar.holst.christensen@stendi.no

Pøbelprosjektets arbeid i 2016 sparer samfunnet for 3,1 milliarder kroner!

En ny rapport fra DNV GL anslår at de 776 personene som i 2016 deltok i Pøbelprosjektet på oppdrag fra NAV, sparer samfunnet for hele 3,1 milliarder kroner. Pøbelprosjektet gir også en rekke andre positive samfunnseffekter.

– Rapporten viser at jobben vi gjør har fantastisk god effekt. Suksessen skyldes godt samarbeid mellom NAV, Pøbelprosjektet, våre deltakere og bedriftene som tar imot dem, sier daglig leder i Pøbelprosjektet Reidar Holst Christensen.

Effektanalysen er utarbeidet for Kronprinsparets Fond, der Pøbelprosjektet er et alumniprosjekt. Rapporten trekker frem at Pøbelprosjektet også har positiv verdi for samfunnet gjennom mer stabile familieforhold, opplevelsen av et tryggere nabolag og nærmiljø, reduserte helseutgifter og økt samfunnsengasjement. Holst Christensen gir samarbeidsmodellen Pøbelprosjektet benytter, mye av æren for det gode skussmålet:

– NAV gjør en kjempejobb i å henvise de personene som passer Pøbelprosjektets opplegg til oss. Bedriftene vi samarbeider med viser stor vilje til å ta det samfunnsansvaret det er å ta sjansen på å ansette ungdommer som «vil noe mer». Deltakerne selv viser mot og stor innsatsvilje slik at de kommer seg inn i arbeidslivet og får en positiv endring i eget liv, sier Holst Christensen.

Løsning som flere bør få mulighet til

Det er tverrpolitisk enighet om at utenforskap og arbeidsledighet hos unge er en av våre største samfunnsutfordringer. Pøbelideolog og gründer Eddi Eidsvåg mener DNV GLs rapport viser at modellen Pøbelprosjektet benytter fungerer svært godt, og er en løsning på disse utfordringene flere burde få mulighet til å benytte av seg.

– Alle etterspør tiltak som virker, og her har vi sammen fått til et tiltak som virker godt. Tenk hvor mye mer vi kunne spart og hvor mange flere av de som står utenfor arbeidslivet vi kunne hjulpet med denne modellen når vi vet den virker så bra! Sier Eidsvåg.

Han håper rapporten nå ikke legges i en skuff, men skaper interesse for hvorfor Pøbelprosjektet virker, og hvordan man jobber for å lykkes.

Om Samfunnsøkonomisk analyse Pøbelprosjektet utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2017

DNV GL har som hovedsamarbeidspartner for Kronprinsparets Fond analysert den samfunnsøkonomiske effekten prosjektene i Fondets portefølje i perioden 2015-2017, hvorav Pøbelprosjektet er ett av alumniprosjektene. DNV GLs analyse viser at samfunnet sparer totalt 3,3 milliarder kroner gjennom fire ungdomsprosjekter med 1151 deltakere. Pøbelprosjektets besparelser utgjør 3,078 milliarder kroner. Rapporten påpeker at Pøbelprosjektets evne til å finne praksisplass til så mange er unikt for tiltak av denne typen. Rapporten anslår at forskjellen mellom et helt liv i arbeid og et helt liv utenfor arbeidslivet utgjør 12,6 millioner kroner per ungdom.

Les hele rapporten her: http://www.mynewsdesk.com/no/kronprinsparets-fond/documents/dnv-gl-rapport-samfunnsoekonomisk-analyse-av-prosjektene-i-kronprinsparets-fond-v-1-dot-1-67833

 

Nøkkeltall Pøbelprosjektet 1.1.2016 til 31.12.2016

  • Pøbelprosjektet hadde totalt 776 deltagere i 2016. Bare 91 deltagere, 12 %, sluttet, og 146 deltagere, 19 %, ble med videre inn i 2017.
  • Av disse 776 deltagerne ble 539, eller 69 %, sluttført. Det betyr at de er kommet i jobb, i skole eller lære, kurs eller hospitering eller annet tiltak/behandling.
  • Hele 82 % av de sluttførte (totalt 444 deltakere) gikk over i jobb (348) eller i skole/lære (96). Jobb eller skole/lære er Pøbelprosjektets mål.

Jobbe i Pøbelprosjektet?

 

Pøbelprosjektet ønsker å vokse i flere deler av landet, og er hele tiden på utkikk etter fremtidige kolleger som på sikt kan bidra sammen med oss. Har du et ønske om å arbeide med mennesker på vei mot jobb? Send gjerne CV-en din, og hvor i landet det kan være aktuelt for deg å jobbe, til post.kompetanse@stendi.no

Vi tar kontakt når det åpner seg muligheter i din del av landet. Takk for at du vil være i vår CV-base.

 

Pøbelprosjektet dannet teatergruppe for flyktninger

I regi av Pøbelprosjektet har flyktninger fra Syria satt opp teaterstykket «Mens vi venter på Godot». Skuespillerne i teatergruppen er flyktninger som har deltatt på vårt kurs om ny kulturforståelse, selvpresentasjon og integrering. Etter kurset startet vi opp en teatergruppe, som etter en intens øvingsperiode og noen skjær i sjøen underveis, spilte teaterstykket «Mens vi venter på Godot» for fulle hus på Tou Scene og Spor 5 i Stavanger.

Følelsen av å vente, og mangelen på mening var bakgrunnen for valg av teaterstykke for vår teatergruppe. Å søke oppholdstillatelse i Norge oppleves for mange flyktninger som å bosette seg i et venterom. De venter på intervju med UDI, og de venter på svar på søknad om oppholdstillatelse. Så venter de på bosettingsplass, og på å få plass på et introduksjonsprogram. Ofte går ventetiden over flere år. Før de er blitt ferdige med dette løpet er det ikke lagt opp til at man skal få seg ordinær jobb. De skal vente, ikke jobbe. Pøbelprosjektet ønsket derfor å tilby noe meningsfullt, og laget en teatergruppe for noen av deltakerne fra kurset hos oss.

Oppsetningen fikk mye oppmerksomhet i mediene da rettighetshaverne til stykket kort tid før premieren nektet teatergruppen å spille, fordi en kvinne skulle ha en av rollene. Kort tid før premieren snudde imidlertid rettighetshaverne på grunn av de spesielle omstendighetene, og ga oss en «one time only»-tillatelse til å sette opp stykket med en kvinne i hovedrollen – en stor annerkjennelse av vårt prosjekt!

«Mens vi venter på Godot» er skrevet av Samuel Beckett (1906-1989). Stykket har for ettertiden blitt regnet som det absurde teatrets gjennombrudd. Teaterformen kjennetegnes ofte av svart humor, og viser hvordan tilværelsen kan oppleves som absurd og mangle mening.

 

 

Pressemelding – Resultater 2016

Pressemelding: Pøbelprosjektet hjalp over 400 deltakere over i jobb, skole eller lære i 2016

24. mars 2017: I 2016 har Pøbelprosjektet hjulpet 444 deltakere ut av ledighet og inn i arbeid, skole eller lære som et skritt nærmere arbeidsdeltakelse. Dermed er hele 8 av 10 deltakere som fullførte Pøbelprosjektets kurs i 2016 ute av lediggang.

Les mer

Pressemelding

Pøbelprosjektet går sammen med Aleris

Oslo, 2. desember 2016: Aleris Omsorg Norge og Pøbelprosjektet går sammen for å styrke tilbudete til mennesker som av forskjellige årsaker står utenfor arbeidslivet.

– Å gå sammen med Aleris gir Pøbelprosjektet mulighet til å løfte prosjekter og rulle ut ideer på en måte som ikke har vært mulig tidligere. Nå kan vi ta det sosiale entreprenørskapet et steg videre og skape rom for fler pøbler over hele landet. Dette er en god dag for samfunnet og ikke minst for alle pøbler der ute, sier grunder og Pøbelideolog Eddi Eidsvåg.

Pøbelprosjektet sammenfaller godt med Aleris’ landsdekkende virksomhet og lange erfaring med å skaffe arbeidstrening og aktivitetstilbud til ungdom i barnevernet, og til voksne innenfor psykisk omsorg. Aleris har også erfaring med tilbud til ungdom og voksne med rusproblemer. Samfunnet sparer nesten 11 millioner kroner for hver ungdom Pøbelprosjektet får ut i jobb eller skole.

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Om vi ikke samler krafter nå, vil vi ikkek lare å løse disse utfordringene i fremtiden. Vi ser frem til å gå sammen med Pøbelprosjektet om disse spørsmålene og med vår felles kompetense skape flere og enda bedre tilbud til de som trenger det, sier administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy.

Et samarbeidsområde Aleris og Pøbelprosjektet ønsker å se nærmere på er et bedre skole – og opplæringstilbud for barn i barnevernet. Færre barn i barnevernet gjennomfører videregående skole, og de har lavare karakterer i grunnskolen enn barn som ikke er i barnevernet. En annen gruppe som i dag ikka har mange muligheter, er unge dropouts mellom 16-18 år som faller utenfor både skole og jobb. Et stadig mer stabilisert arbeidsmarked og høyere krav til kompetanse sperrer veien inn i arbeidslivet for mange.

Dette er et viktig arbeid som handler om tiltak for å bedre muligheten folk har for å skaffe og styrke den teoretiske, praktiske og sosiale kompetansen som trengs for å få seg jobb, og beholde den. I tillegg er det en forebyggende side ved at man kan iverksette tiltak før folk faller ut av arbeidslivet. Å investere i sosialt entreprenørskap lønner seg for alle parter, sier Sandøy.

Eidsvåg og Sandøy mener likhetene mellom Aleris og Pøbelprosjektet utgjør et godt utgangspunkt for samarbeid. Både barnevernsvirksomheten (Ungplan) i Aleris og Pøbelprosjektet har oppstått som små organisasjoner, som grundere har skapt basert på en idè som har vokst.

Aleris og Pøbelprosjektet har sammenfallende verdier, visjoner og tanke bak arbeidet vi gjør. Begge virksomheter består av ildsjeler som brenner for å få ungdom på rett kjøl, og voksen inn i en god og meningsfull hverdag. Jeg ser frem til å kunne viderutvikle og la Pøbelprosjektet vokse sammen med kompetante krefter og resurser i Aleris, sier Eidvsåg.

Aleris Ungplan & BOI AS kjøper aksjene i Pøbelprosjektet AS med virkning fra 2.desember 2016. Inntil videre fortsetter Pøbelprosjektet AS og Aleris Ungplan BOI AS som to separate juridiske enheter. Kjøpet vil ikke påvirke eksisterende kontrakter eller avtaleforhold.

 

For mer informasjon, kontakt:

Erik R Sandøy, Adm. dir. Aleris Omsorg Norge

Mobil: +47 975 99 250 E-post: erik.sandoy@aleris.no

Eddi Eidsvåg, Grunder/Pøbelideolog

Mobil: 91 59 16 97 E-post: eddi@pobelprosjektet.no

 

Om Pøbelprosjektet

Eddi Eidsvåg startet Pøbelprosjektet i 1997 i Eddis Bakeri. I 2007 stiftet han sammen med Arne Husjord, Aleksander Lindbo og Signe Bente Elgan Pøbelprosjektet AS. I dag eies aksjene av Eddi Eidsvåg alene.

Mellom 2007 og 2015 har over 2193 pøbler vært gjennom Pøbelprosjektets prosjekter. Av disse har bare 202 sluttet. 1991, eller over 90 %, er enten i fast jobb (49,6 %), i skole eller lære, (20 %), i kurs eller hospitering (29,2 %) eller i andre tiltak eller behandling (1,2 %).  Pøbelprosjektet er i dag representert i Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Om Aleris Omsorg Norge   

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS og Aleris Omsorg AS. Virksomheten er landsdekkende og består av barnevern, psykisk omsorg, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgstjenester. Virksomheten har over 3000 medarbeidere. Mange ungdom i Barnevernet og voksne i Psykisk omsorg i Aleris har ulike typer tilrettelagt arbeid og aktiviteter, opplæring, dagtilbud og praksis. Aleris har både egne tilbud og samarbeider også med eksterne bedrifter om praksisplasser, og har tilknyttet flere aktivitetssentre og -gårder. Tilbudene skjer i tett samarbeid med lokalmiljøene.

Aleris har også studenter i praksis, og gjennomfører norskopplæringskurs kombinert med jobb på våre sykehjem. Som del av et langsiktig samarbeid med Røde Kors har Aleris også over flere år tatt i mot praktikanter gjennom Praktikantprogrammet i Stella Røde Kors kvinnesenter. Hensikten med Stella er å bedre inkludering av minoritetskvinner gjennom å gi nettverk, kompetanse, nye perspektiver og å gi drahjelp inn i arbeidslivet for personer som ikke stiller fremst i jobbsøkerkøen. Aleris var også en av de første bedriftene som tegnet en nasjonal Ringer i vannet-avtale; en rekrutteringsstrategi i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Målet er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber

 

 

Takk for oss på Norway Cup 2016!

Årets største fotballarrangement for barn og unge er over for i år – og vi i Pøbelprosjektet var så heldige å få være med på Norway Cup-eventyret sammen med vår gode samarbeidspartner REMA1000, som har bidratt til at mange ungdommer har forlatt «utenforskapet» til fordel for en arbeidshverdag innenfor dagligvarehandelen.

 

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/08/Takk for Norway Cup

Les mer

TAKK! – Mote Med Mening 2016

Mote Med Mening er en stiftelse som gjennom en årrekke har samlet inn penger til veldedige formål gjennom et årlig motearrangement. Årets formål var oss – Pøbelprosjektet – som jobber med å motivere/hjelpe ungdom inn i arbeidsliv og utdannelse.

I Gamle Logen var det 5/2  trender fra hår- og moteverden i tillegg til topp underholdning under ledelse av Terje Schrøder fra Great Garlic Girls. Billettinntektene denne kvelden gikk uavkortet til Pøbelprosjektet, og vi er utrolig takknemlige for årets  Mote Med Mening-sum pålydende kr 185 000,-. Tusen takk for den økonomiske støtten og det fantastiske samarbeidet både før og under den spektakulære fredagskvelden i det ærverdige lokalet!

Vi er glade for og stolte av å ha vært en del av dette, samt takknemlige for å ha kommet i kontakt med enda flere næringslivsrepresentanter «som vil noe mer». Pøbelprosjektet er helt avhengig av velvillige samarbeidspartnere, og vi takker hver og en av dere som bidrar med en eller annen form for støtte, inkludering, opplæring eller arbeidserfaring for våre ungdommer på vei til jobb/utdanning. Takk også til alle som kjøpte billett til Mote Med Mening 2016!

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/motemedmening

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/MMM2