Pøbel i USA

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/USA2

Pøbelprosjektet har nylig vært den amerikanske ambassadens gjest i USA, nærmere bestemt  i Washington D.C. og Detroit. Det ble lagt til rette for kulturutveksling med fokus på utfordringer ungdom står overfor. Våre to representanter, Eddi Eidsvåg og Lene Walle, fikk møte organisasjoner, skoler og sosiale entreprenører som jobber med ungdom og utenforskap. Les Meridian International Centers oppsummering her: http://www.meridian.org/project/the-people-project-a-program-for-the-u-s-embassy-in-norway/

Takk for at vi fikk inspirere/bli inspirert!

 

Pøbelprosjektet besøker USA.

Pøbelideolog/-gründer Eddi Eidsvåg og regionleder Lene Walle har spennende dager i USA, nå i Washington D.C. – snart i Detroit. Den amerikanske ambassaden i Norge har nemlig invitert Pøbelprosjektet dit. Der møter de mange spennende aktører innen sosialt entreprenørskap, og de får se hvordan staten jobber med forebygging og dropouts. Bildet øverst til venstre er fra lunsjen med professor Steven Billet fra George Washington University og Tania Jazynka fra Meridian International Center.

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2016/03/USA3

«Det nytter, det har økonomisk effekt, bruk oss!»

Tall 2015

 Total                 980 inn i 2015

                            528 videre inn i 2016

                            335 av disse er Oppfølging sammen med Naviga (Adecco)

                            Disse er ikke regnet inn i Pøbelprosjektets resultat

                            under.

                            452 deltakere sluttført i 2015 

                             73 sluttet                                                 = 16,15 %

                            264 i fast jobb                                        = 58,40 %

                            63 i skole eller lære                             = 13,94 %

                            39 på kurs eller hospitering             = 8,63%

                            13 annet tiltak / behandling             = 2,88%

 

Totalt i Pøbelprosjektet siden 2007 til og med 31.12. 2015

                           2877 innsøkt                                                              Av de 2641 i oppfølging er:

                236 sluttet  =  8,20%                                               22 annet tiltak/behandling = 0,84 %

   2641 i oppfølging = 91,80 %                                                                      1305 i fast jobb = 49,41 %

                                                                                                                      427 i skole eller lære = 16,17 %

                                                                                             887 videreført eller i hospitering = 33,58 %    

                                  

Pøbelprosjektet er i dag representert i: Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Vi har i 2015 inngått et samarbeid med Naviga (Adecco) om leveranse på oppfølging i Møre & Romsdal og på Lillestrøm.

Videre har vi et tett samarbeid med Ferd SE, Kronprinsparets Fond, Schage Eiendom, Bunde gruppen, SFF Group, Ashoka, Accenture og Rema1000.

Pøbelprosjektet har som mål å være landsdekkende innen 2017.

2016 har startet veldig bra for Pøbelprosjektet og vi reiser til USA – finansiert av den amerikanske ambassade – for å presentere vårt arbeid i Washington og Detroit.

Vi er også invitert til Nordisk Ministerråd i mars 2016.

 

Totalt har 72,34 % av de som er avsluttet i Pøbelprosjektet fått jobb eller skoleplass i 2015. Totalt er det 327 ungdommer! 

Totalt siden 2007 er det 2.641 ungdommer som er tilknyttet Pøbelprosjektet. Av disse har 1.732 fått seg fast jobb eller skole. Totalt 65,58 %

Samfunnsøkonomisk sett har Vista Analyse og DNV regnt ut at samfunnet sparer 10,7 millioner kroner for hver ungdom vi får ut i jobb eller skole. Med 1732 blir dette et enormt beløp og et godt regnskap for samfunnet! 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og alle pøblene! «Du er go nok!»

 

 

Stavanger 24.02.16

Eddi Eidsvåg

Tlf 91591697

eddi@pobelprosjektet.no

 

 

 

 

«PØBLER» DVD

/var/www/pobelprosjektet.no/prod/wp content/uploads/2015/12/Pøbler plakat

Da kan du bestille filmen «PØBLER» på DVD med ekstra materiell og samtidig støtte Pøbelprosjektet.
Send bestilling til post@pobelprosjektet.no

I tillegg får du CD «eg e go nok» pris kr 200,- + mva.

TAKK

«Folk spiller bort natta»

Torsdag holdt Eddi Eidsvåg, som siden 1997 har drevet det såkalte Pøbelprosjektet, foredrag på Reko. Brukere av Reko og NAV, ansatte i NAV og andre samarbeidspartnere var invitert til “Åpent arrangement for pøbler”, som de kalte det. Og Eddi Eidsvåg var rett på sak:

– I Pøbelprosjektet har vi tre regler: Har du lyst til å slutte – bare slutt. Er du borte uten gyldig fravær, er du for syk til å være hos oss. Da er det bare å slutte – og stille seg i kø for å komme med oss igjen. Er du rusa, ser jeg at du er det. Da kan vi ble enige om å levere prøver, sier Eddi, som ikke syr puter under armene på ungdommer som er med i hans pøbelprosjekt.

Les mer

Tall fra 2015

Fra januar tom. juli 2015 har Pøbelprosjektet hatt 412 ungdommer i sine programmer. Pøbelprosjektet jobber med langsiktig oppfølging av ungdommene, og av de 412 som har deltatt i programmet så langt i 2015, er 116 videreført fra 2014. Tallene så langt for 2015 viser at nær halvparten av de ungdommene som har deltatt i Pøbelprogrammet gjennom året er i fast jobb, og ca. 10 prosent er i skole/lære. Sistnevnte tall forventes å øke når skolene nå begynner igjen.

Les mer

Adecco og Pøbelprosjektet sammen om NAV-anbud

Vi er stolte av å kunne bruke vår kompetanse til å hjelpe pøbler inn på arbeidsmarkedet, sier Adecco-konsernsjefen.

Tall fra SSB viser at 95 000 personer er arbeidsledige i Norge. Nå har Adecco og Pøbelprosjektet inngått en strategisk allianse for å sammen hjelpe dem som står utenfor. Første steg er samarbeid om NAV-anbud på tiltak rettet mot denne gruppen.

Les mer