Pøbelprosjektet sparer samfunnet for milliarder!

Pøbelprosjektet gir en besparelse for samfunnet på 1,9 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Det viser en fersk analyse av samfunnsnytten for prosjektet, som er gjennomført av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, for Kronprinsparets Fond. Pøbelprosjektet er ett av fire prosjekter i Kronprinsparets Fonds portefølje.

Les mer

Pøbel Geriljaen!

Vi tar oppdrag for kommuner, stat, fylker, bedrifter og privatpersoner !

Vi gjennomfører alt fra gruppekurs i 6 uker til individuelle samtaler med foreldre og ungdom ! Les mer