Arbeidsplasser

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet – ut i jobb eller videreutdannelse.  Gjennom prosjektet formidler vi motivasjon, kunnskap og holdninger – på en direkte og forståelig måte.

Vi søker arbeidsgivere som er villige til å se på pøblene som en mulig ressurs.
Samfunnsbevisste arbeidsgivere som vil, kan og våger å “se” unge voksne i deres kamp for en meningsfull jobb og et verdig liv.

Vi garanterer tett oppfølgning gjennom hele praksisperioden. Det er også muligheter for langtidsoppfølging .  Vi ønsker å presentere muligheten til ordinære jobber på ordinære vilkår. Pøblene skal behandles med respekt og arbeidsgiver forholder seg til lover og regler når det gjelder arbeid.

Pøbelprosjektet er et tiltak hos NAV, og det kan derfor gi muligheter for lønnstilskudd eller mentorordning i noen tilfeller.

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om evt. samarbeid:

Region Øst

Ann-Kristin Selmer – ann-kristin.selmer@stendi.no tlf 92 01 32 12

Ingvill Severinsen –ingvill.severinsen@stendi.no tlf 91 70 70 29

Øvrige regioner

Thomas Edholm – thomas.edholm@stendi.no tlf 95 01 51 21

 

 

 

 

Pøbelboka

Pøbelboka er utradisjonell, direkte, spennende og lærerik. Den forteller historien om Pøbelprosjektet, om Eddi Eidsvåg og gjengen hans, hvordan de tenker og arbeider – og hva de har oppnådd.

MEN boka er også full av «pøbelutsagn». Her kan du lese om hvordan pøblene tenker, hva de synes om seg selv, foreldre, skole og jobb.

Boka er skrevet for pøbler, pøbelforeldre, lærere, arbeidsgivere, fagpersonell – eller rett og slett alle som har interesse for dagens unge.

Pris 295,-

Er du intressert i å kjøpe Pøbelboka, send mail til; Post.kompetanse@stendi.no

 

Pøbelfadder

Vi har et solid nettverk av støttespillere, og det vokser stadig. Det er privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, presse, politikere og offentlige institusjoner.

Felles for dem alle er at de faktisk forstår hvorfor så mange unge faller ut av skolen, og at de er villige til å gjøre noe med det.

De forstår også de personlige og samfunnsmessige verdiene som går tapt hvis vi ikke gjør noe.

Ønsker du å bli pøbelfadder ta kontakt på e-mail: Post.kompetanse@stendi.no

Vi i Pøbelprosjektet er avhengige av økonomisk støtte fra bedrifter og private givere som anerkjenner vårt arbeid.

 

 

Grasrotandelen

Oppgi Pøbelprosjektet som mottaker av din andel, når du spiller hos Norsk Tipping, og 5 % av innsatsen går direkte til Pøbelprosjektet, uten at det går utover innsatsen eller premien din. Du trenger Norsk Tipping spillekort for å knytte deg til Grasrotandelen.

Det er enkelt, gjør slik:

1. Send SMS til tlf. 2020, med følgende tekst:
GRASROTANDELEN 991412190 ( tjenesten er gratis)

ELLER:

2. Kontakt din kommisjonær:
Oppgi strekkode nr. 32774991412190 og ta med ditt spillekort.