Vi skaper et bedre samfunn for deg og meg!

Om Pøbelprosjektet

 

Vi bistår unge ut i arbeid eller skole

Etter avtale med NAV gjennomfører Pøbelprosjektet ulike kurs. Kursene omhandler arbeidslivets normer og regler, og inkluderer en rekke praktiske øvelser. Kursene gir deltakerne selvtillit og tro på egne evner. Gjennom Pøbelprosjektets nettverk av arbeidsgivere, har deltakerne gode muligheter for å komme i jobb. Målet er en meningsfylt jobb og et verdig liv.

Motiveres til å se egne evner

Mange unge er ikke bevisst sine egne evner og hvilke muligheter de har i samfunnet. Etter årevis med teori på skolen blir mange demotiverte innenfor rammen av ordinær undervisning. Deltakerne på våre kurs erfarer at de er ressurser som er attraktive, og ønsket av samfunnet og næringslivet.

Pøbelprosjektet veileder deltakerne i å bruke sine egne evner for å oppnå sine mål og gjør dette på en måte og med et språk de forstår og respekterer. Deltakerne trenes i å sette realistiske mål og forstå sammenhengen mellom handling og konsekvens. De lærer også at samfunnet og arbeidsgivere stiller krav til dem og at de selv må gjøre en innsats.

Eier

Pøbelprosjektet ble i 2016 kjøpt opp av Aleris Ungplan og BOI. Aleris Ungplan og BOI gir et landsdekkende tilbud innen barnevern, psykisk helse, praktisk bistand og eldreomsorg. Pøbelprosjektet fortsetter som en egen juridisk enhet under Aleris Kompetanse AS. 201611_pressemelding_aleris-pobelprosjektet

Konkurransetilsynet i alle tre land har godkjent Ambeas kjøp av Aleris’ omsorgsvirksomhet i Skandinavia, og Ambea har nå formelt overtatt som eier av Aleris Omsorg Norge.

Eierskiftet vil ikke medføre endringer i driften i Aleris Omsorg Norges selskaper utover at selskapene og en del av virksomhetene bytter navn. Ambeas oppkjøp av Aleris betyr at vi vil få en bredere og bedre kompetanseplattform og at vi kan fortsette å drive og  utvikle våre  tjenester innen omsorg, sysselsetting og inkludering.

Aleris Omsorg Norge skiftet 22. januar navn til Stendi.

  • Aleris Kompetanse AS (Pøbelprosjektet) skifter navn til Stendi Kompetanse AS. Pøbelprosjektet vil opprettholde sin profil.

 

Visjoner og verdier

Vår VISJON skal merkes i alt vi gjør og i hvordan vi jobber. Visjonen til Pøbelprosjektet er:

VI SKAPER ET BEDRE SAMFUNN MED PØBLER PÅ VEI TIL JOBB!

Våre VERDIER. Pøbelprosjektet arbeider ut fra et positivt menneskesyn. Det betyr at vi legger til grunn at alle mennesker har lik verdi. Vi vil fremme deres muligheter til å realisere seg selv og sine ønsker om en jobb som gjør at de kan klare seg selv. Verdiene til Pøbelprosjektet er:

  • SKAPERKRAFT:

Skaperkraft skal gi livsglede og bekreftelse. Målet er å vekke pøblenes skaperkraft som kan brukes til å få og til å stå i skole og i jobb.

  • VALG:

Pøbelprosjektet vil få pøblene til å se hvilke rike muligheter det er av valg, og hvilke konsekvenser valgene kan få.

  • VERDIGHET:

Pøblene skal oppleve at de møtes med verdighet på pøbelprosjektet. Uansett hvor de står i livet.

  • STOLTHET:

Pøbelprosjektet skal gi pøblene fruktbare opplevelser og positive erfaringer som blir byggesteiner for stoltheten. Stoltheten av å få til det de vil.

  • LIVSKOMPETANSE:

Livskompetanse skal utvikle pøblenes evne til å se seg selv i en større sammenheng. Til å verdsette sine egne særegenheter og livets mangfoldighet.

Resultater

Tall for 2016

•776 deltagere i 2016. Bare 91 deltagere, 12 %, sluttet, og 146 deltagere, 19 %, ble med videre inn i 2017.
•539 av disse, 69 %, sluttført. Det betyr at de er kommet i jobb, i skole eller lære, kurs eller hospitering eller annet tiltak/behandling.
•82 % av de sluttførte (totalt 444 deltakere) gikk over i jobb (348) eller i skole/lære (96). Jobb eller skole/lære er Pøbelprosjektets mål.

Totalt i Pøbelprosjektet fra 2007 til og med 31.12.2016:

2.653 inn i Pøbelprosjektet, hvorav
392 sluttet (10,73 %)
3261 i oppfølging (89,27 %)

Av de 3.261 i oppfølging:

1629 i fast jobb (49,95 %)
605 i skole eller lære (18,55 %)
842 videreført eller i hospitering (25,83 %)
185 på andre tiltak/ behandling (05,67%)

Samarbeidspartnere

Pøbelprosjektet er dypt takknemlig for all hjelp vi mottar fra våre gode støttespillere! Uten dem ville vi ikke vært der vi er i dag.

 

logo_ferd

Pøbelprosjektet har vært en del av FERD Sosiale Entreprenørers portefølje siden august 2011.

FSEs porteføljebedrifter har barn og unge som målgruppe, og gir dem nye muligheter. Vi bidrar med kapital, Ferds nettverk, og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi. Vi stiller med styremedlem fra Ferd eller Ferds datterselskaper, og aktiv oppfølging gjennom FSE. Ferds sosiale entreprenører har nyskapende løsninger på samfunnets utfordringer, drives av de sosiale resultatene og har en finansieringsmodell som gjør bedriften levedyktig og vekstkraftig.

 

Kronprinsparets%20Fond

Kronprinsparets Fond samarbeider med sosiale entreprenører og prosjekter som søker å løse vår tids store utfordringer knyttet til ungdom, utdanning og arbeid, aktivitet og inkludering, velferd og fattigdom. Prosjektene Fondet støtter og samarbeider med fokuserer blant annet på å fange opp ungdom som enten har falt utenfor samfunnet, eller står i fare for å gjøre det, og bringe de tilbake til utdanning og arbeid.  Pøbelprosjektet er i dag medlem i alumni.

ashoka logo

Eddi Eidsvåg ble i 2013 valgt in som fellow i Ashoka.

Ashoka is the largest network of social entrepreneurs worldwide, with nearly 3,000 Ashoka Fellows in 70 countries putting their system changing ideas into practice on a global scale. Founded by Bill Drayton in 1980, Ashoka has provided start-up financing, professional support services, and connections to a global network across the business and social sectors, and a platform for people dedicated to changing the world. Ashoka launched the field of socialentrepreneurship and has activated multi-sector partners across the world who increasingly look to entrepreneurial talent and new ideas to solve social problems.

 

NY REMA 1000 logo_Farge

I REMA 1000 har vi et naturlig fokus på å ta ansvar – det tror vi lønner seg på alle måter. Å  gjøre en innsats for mennesker som faller utenfor utdanning og arbeidsliv er en viktig del av dette. Gjennom Pøbelprosjektet får unge som har falt utenfor muligheten til arbeidserfaring, det passer godt med vår tro på at alle fortjener en ny sjanse. REMA 1000 er stolt av å kunne bidra til at flere pøbler blir kjent med sine ressurser,  og vi opplever at de er engasjerte, lærevillige og har gode samarbeidsevner.

 

bunde_gruppen_hvit_på_sort_NY

«Gjennom Pøbelprosjektet får unge mennesker en ny sjanse, noe som går hånd i hånd med vår oppfatning om at alle fortjener en ny mulighet»

schage

Schage Eiendom AS har siden november 2013 inngått i et langsiktig samarbeid med Pøbelprosjektet og skal bidra med økonomisk støtte på 1 million kroner fordelt over 3 år.

Schage Eiendom AS driver sin virksomhet ut ifra et ønske om å bidra til samfunnet på en positiv måte. Dette reflekteres blant annet i selskapets visjon: «Nyskapende og ledende, på lag med samfunnet».

Investering i mennesker som faller utenfor er en av de viktigste jobbene som gjøres for et bedre samfunn, og Pøbelprosjektet har funnet en formel som fungerer. Vi i Schage Eiendom er stolte over å kunne støtte opp under det gode arbeidet Pøbelprosjektet utfører, både med kapital og med tilgang til vårt nettverk av næringslivsaktører.

 

Pøbelstiftelsen

Pøbelstiftelsen gir støtte til unge mennesker i etableringsfasen .

Pøbelstitelsen gir hvert år hjelp til unge som ønsker å utdanne seg eller starte egen virksomhet. Den økonomiske bistanden gis i form av stipender, og bidrar til å dekke kostnader i forbindelse med skolegang eller etablering i arbeidslivet. Stiftelsen er også med på å skape og organisere arenaer og grupper for kreativ og kulturell utvikling.

Pøbelprisen
PøbelsprisenEn gang i året deles Pøbelprisen ut til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for stiftelsens målgruppe.

Bidragsytere
Pøbelstiftelsen finansieres i all hovedsak av økonomisk støtte fra private aktører. I tillegg mottas bidrag fra stat og kommune, og andre offentlige myndigheter og organisasjoner. Pøbelstiftelsen har i dag følgende samarbeidspartnere: Velværegrossisten i Stavanger, Rema 1000 i Asker og Bærum, Rotary og Aleris.

The Pueblo Project

Although the Norwegian government provides well-funded conventional educational opportunities and an abundant array of welfare services to its citizens, those offerings are not designed to address the needs of thousands of young people who, for one reason or another, lack the self-discipline and social skills required for success in finding employment and/or meeting the expected performance standards.  Eddi’s Pøbelprosjektet, which he launched in 2009, is successfully addressing that void with an intensive, six-week training program and a rich and growing array of follow-up activities. With its “tough love” approach, the Pøbelprosjektet has succeeded in instilling in its participants both a heightened sense of self-worth and a deeper understanding of the consequences of “dropping out,” and it also serves as an effective substitute for the absence of a supportive family structure in the lives of most of the project’s participants.

Complementing those activities, Pøbelprosjektet has also developed effective linkages with more than a thousand employers across Norway who regard the successful completion of the project’s training program as a trusted “seal of approval” when they are hiring new, entry level employees.

With these accomplishments—and attendant reductions in the Norwegian government’s welfare payments for unemployed youth—and with Pøbelprosjeketets intentions to replicate their initiative in other Scandinavian settings, the Pøbelprosjektet is also playing an increasingly important role in reshaping education policy in the Nordic region

Bildegalleri