Hvilke krav?

Vi stiller klare og enkle krav:

1. Du må komme til riktig tid!

2. Du må være rusfri

3. Du må engasjere deg i gruppa

Hva tilbyr vi?

Pøbelprosjektet gir motivasjon, kunnskap og holdninger – på en direkte og forståelig måte.

Hos oss lærer pøbelen å bruke sine egne ressurser for å oppnå sine mål. Mange pøbler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har i samfunnet vårt. Etter å ha blitt utmattet av skoleteori i årevis, og i det systemet blitt «den tapende part», er de desorienterte om hva de kan oppnå. De tror de er såkalte «skoletapere», men vi vet at de representerer ressurser som er attraktive og ønsket for samfunn og næringsliv.

I Pøbelprosjektet lærer de dette. De lærer å bruke egne ressurser for å oppnå sine mål. De lærer også å sette realistiske mål, slik at de ikke blir «jobbtapere». De lærer at handling gir konsekvens. De lærer at de må yte noe, og at det vil bli stilt krav til dem. Dette lærer de sammen med andre pøbler, på en måte de forstår og respekterer. Pøblene går gjennom er rekke praktiske øvelser. Hovedhensikten er å får tilbake troen på seg selv og at de kan få til noe hvis de virkelig vil – DE ER GODE NOK.

Godt motiverte pøbler blir videre introdusert for bedrifter vi samarbeider med. I bedriften blir de fulgt opp av våre Pøbeloppfølgere. Andre pøbler ønsker å videreutdanne seg i en retning de ønsker og tror på. Målet for alle er det samme: En meningsfylt jobb og et verdig liv.

OG: DE ALLER FLESTE FÅR DETTE TIL!

Er du en Pøbel?

PØBEL? JEG!!?

Jepp.  Begrepet PØBEL kommer fra det latinske ordet «populus» som helt enkelt betyr folk eller folkelig. Vi er alle født som pøbler. Deretter vil vi formes av omgivelsene og hva som forventes av oss som gode borgere.

Har du hoppet ut av vinduet på skolen? Eller har du planer om det fordi du rett og slett er lei av skole og mas? Er du mellom skole og jobb?

Da kaller vi deg en Pøbel! Faren er at du nå er på vei til et liv full av skuffelser og problemer. På denne veien drar du også med deg famile og venner. Disse blir ofre som må lide på grunn av deg. Tenker du på det? Ønsker du det?

Vi kjenner mange som deg! Vi vet at du ønsker noe annet.

De aller fleste unge som slutter på skolen vil noe mer enn å slutte på skolen. Vi tror du er en av dem.
Til deg har vi flere gode nyheter:

1. DU E GOD NOK!

2. DET FINNES FAKTISK ANDRE VEIER TIL ARBEID OG ET MENINGSFYLT LIV.

3. DU ER IKKE ALENE – 34% AV ALLE PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE ER I SAMME BÅT.

4. DU ER EN VERDIFULL RESSURS FOR SAMFUNNET, FAMILE OG VENNER – OG DEG FOR SELV!

5. PØBELPROSJEKTET KAN HJELPE DEG VIDERE – HVIS DU VIL.

Å kalle ungdommen vi jobber med for «pøbler», og arbeidet vi gjør for «Pøbelprosjektet», har vakt blandede reaksjoner. Vi har møtt kritikk for valg av navn blant skolefolk og fagfolk innen rus- og sosialarbeid. De mener ordet pøbel gir negative assosiasjoner.  «Pøbel brukes i dag mest om ungdommer som ikke viser folkeskikk eller bevisst bryter normer og regler.» – fra Wikipedia. Pøbel kommer som sagt fra ordet «Populus», andre ord som kommer fra dette ordet er f.eks. Pop, Pub og Populær. Pøbelprosjektet bruker begrepet pøbel om «det folkelige i oss alle».

Pøbelscenen

Pøbelscenens visjon er å lage en arena der nye artister og band får sceneerfaring. Det er et varmt og inkluderende musikkmiljø som åpner for nettverksbygging og sceneerfaring.
Pøbelscenen er et sted for mangfold – både når det gjelder mennesker og musikk/kunstsjangre.

Pøbelstiftelsen har som formål:
• Drive en arena for kulturelle opplevelser for ungdom.
• Hjelpe ungdom til gjennomføring av skole og utdanning.
• Hjelpe arbeidsledig ungdom ut i arbeid.

Pøbelscenen er et av tiltakene Pøbelstiftelsen driver. Arrangementet er gratis, men publikum kan bidra økonomisk ved å vippse til Pøbelstiftelsen #539600.

Foreløpig finner vi Pøbelscenen i Bergen, på Lille Ole Bull Scene. Følg oss på facebook for informasjon. Vi har som mål å dukke opp et sted nær deg!