Hvilke krav?

Vi stiller klare og enkle krav:

1. Du må komme til riktig tid!

2. Du må være rusfri

3. Ikke lov med mer enn 3 dagers fravær

Hva tilbyr vi?

Pøbelprosjektet gir motivasjon, kunnskap og holdninger – på en direkte og forståelig måte.

Hos oss lærer pøbelen å bruke sine egne ressurser for å oppnå sine mål. Mange pøbler kjenner ikke sine egne ressurser og hvilke muligheter de har i samfunnet vårt. Etter å ha blitt utmattet av skoleteori i årevis, og i det systemet blitt «den tapende part», er de desorienterte om hva de kan oppnå. De tror de er såkalte «skoletapere», men vi vet at de representerer ressurser som er attraktive og ønsket for samfunn og næringsliv.

I Pøbelprosjektet lærer de dette. De lærer å bruke egne ressurser for å oppnå sine mål. De lærer også å sette realistiske mål, slik at de ikke blir «jobbtapere». De lærer at handling gir konsekvens. De lærer at de må yte noe, og at det vil bli stilt krav til dem. Dette lærer de sammen med andre pøbler, på en måte de forstår og respekterer. Pøblene går gjennom er rekke praktiske øvelser. Hovedhensikten er å får tilbake troen på seg selv og at de kan få til noe hvis de virkelig vil – DE ER GODE NOK.

Godt motiverte pøbler blir videre introdusert for bedrifter vi samarbeider med. I bedriften blir de fulgt opp av våre Pøbeloppfølgere. Andre pøbler ønsker å videreutdanne seg i en retning de ønsker og tror på. Målet for alle er det samme: En meningsfylt jobb og et verdig liv.

OG: DE ALLER FLESTE FÅR DETTE TIL!

Er du en Pøbel?

PØBEL? JEG!!?

Jepp.  Begrepet PØBEL kommer fra det latinske ordet «populus» som helt enkelt betyr folk eller folkelig. Vi er alle født som pøbler. Deretter vil vi formes av omgivelsene og hva som forventes av oss som gode borgere.

Har du hoppet ut av vinduet på skolen? Eller har du planer om det fordi du rett og slett er lei av skole og mas? Er du mellom skole og jobb?

Da kaller vi deg en Pøbel! Faren er at du nå er på vei til et liv full av skuffelser og problemer. På denne veien drar du også med deg famile og venner. Disse blir ofre som må lide på grunn av deg. Tenker du på det? Ønsker du det?

Vi kjenner mange som deg! Vi vet at du ønsker noe annet.

De aller fleste unge som slutter på skolen vil noe mer enn å slutte på skolen. Vi tror du er en av dem.
Til deg har vi flere gode nyheter:

1. DU E GOD NOK!

2. DET FINNES FAKTISK ANDRE VEIER TIL ARBEID OG ET MENINGSFYLT LIV.

3. DU ER IKKE ALENE – 34% AV ALLE PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE ER I SAMME BÅT.

4. DU ER EN VERDIFULL RESSURS FOR SAMFUNNET, FAMILE OG VENNER – OG DEG FOR SELV!

5. PØBELPROSJEKTET KAN HJELPE DEG VIDERE – HVIS DU VIL.

Å kalle ungdommen vi jobber med for «pøbler», og arbeidet vi gjør for «Pøbelprosjektet», har vakt blandede reaksjoner. Vi har møtt kritikk for valg av navn blant skolefolk og fagfolk innen rus- og sosialarbeid. De mener ordet pøbel gir negative assosiasjoner.  «Pøbel brukes i dag mest om ungdommer som ikke viser folkeskikk eller bevisst bryter normer og regler.» – fra Wikipedia. Pøbel kommer som sagt fra ordet «Populus», andre ord som kommer fra dette ordet er f.eks. Pop, Pub og Populær. Pøbelprosjektet bruker begrepet pøbel om «det folkelige i oss alle».

Pøbelscenen

Pøbelscenen på Facebook

HVA ER BAKGRUNNEN?

Pøbelprosjektet har gjennom sine kurs avdekket et sterkt behov for en scene til nye talenter. Dette er en underskog av kreative og talentfulle mennesker med sceneambisjoner, men som til nå har manglet et sted å kunne utrykke seg fra.

HVORFOR GJØR VI DETTE?

Dette gjør vi for at nye talenter skal få prøve seg på en scene. Ryktet har spredd seg i byen og det er nå en majoritet av artister på scenen som i utgangspunktet ikke har noen direkte forbindelse med Pøbelprosjektet. Dette liker vi. Åpen Mikk på Pøbelscenen er Stavangers eget «Urørt». Vi jobber skjorten av oss for å utvikle en scene som kan få folk ut av øvingsrommet og virkeliggjøre drømmene deres. Dette har ført til at mange går og hører på hverandre, nettverksbygging og ukentlige forventninger. Det har allerede dukket opp nye grupper og musikalske samarbeidsprosjekter fra dette miljøet. Vi har kontakt med scenen på Norway Cup og andre steder som vi kan sende dem videre til. Å samarbeide med scener og steder vi kan sende artister videre til arbeider vi med kontinuerlig. «Ut av øvingsrommet, opp på scenen!» er vårt motto. På Åpen Mikk deles det ut tips, ros og gulerøtter.
Scenen og mikrofonen er åpen for alle som vil utrykke seg gjennom sang, musikk, tekster, ståoppkomikk, bevegelse, poesi, rap, kunst, osv. Åpen Mikk ruller hver eneste fredag(kl. 20.00 til 23.00). Ingen cover charge.
Vi ser at vi har truffet et behov. Det er et stigende oppmøte og variasjon av nye artister som går på scenen. Vi er også stolte over å være den mest aktive flerkulturelle scenen i byn.
Cafe Sting sin scene passer oss som hånd i hanske. Den er kjent og viktig nok til å romme forventninger om hvordan en scene bør være. Den er intim nok til at det lett blir god stemning.

HVA GJØR OSS SPESIELLE?

Vi har tilbud som få andre åpne mikker i lander tilbyr. Vi gir dem som viser seg lojale til Pøbelscenen muligheten til:

–          Gratis/billig studiotid i vår arrangør sitt musikk studio

–          Bilder/film opptak av opptredenen med profesjonelt kamera

–          Lyd-opptak av opptredenen med profesjonelt opptaksutstyr

–          Mulighet for hjelp til promoteringsoppsett og «image»-bygging

–          Hjelp til å lære å synge, privat undervisning i sang

–          Motivasjon og selvtillit til å stå på en scene

HVA VET VI OM FRAMTIDEN?
Lite, men vi vet at Åpen Mikk har utviklet seg til et sted der nye utøvere, produsenter, arrangører og etablerte artister mingler, tenker nytt, deler og samarbeider.